Select Page

Kaming d.d. industrija je građevnog materijala.

U svom proizvodnom programu ima proizvodnju kamenih agregata, betona, stočne krede i materijala za kalcizaciju.Tvrtka Kaming iz Ljubeščice započela je sa radom u djelatnosti rudarstva daleke 1959. godine. U procesu privatizacije privatizirana je u cjelosti.Sjedište dioničkog društva s pripadajućim proizvodnim pogonima je u općini Ljubešćica, u Varaždinskoj županiji, geografski smješteno na sjevernim obroncima Kalničkog gorja.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji agregata proizvodimo najkvalitetnije agregate za autoceste, hidroelektrane, betone i betonsku galanteriju.
Djelatnost poduzeća se temelji na eksploataciji mineralnih sirovina dijabaza i vapnenca tradicijom duljom od četrdeset godina na lokalitetima Hruškovec, Špica i Jazvine.

Tradicija rudarenja poznata tijekom ovog stoljeća prerasla je u eksploataciju i preradu kamena. Visoko kvalitetna tehnologija prerade, pomno praćena školovanim kadrovima, daje tržištu proizvode ugrađene u vrijedne graditeljske objekte: autoceste, mostove, aerodrome…

Vlastitim kadrovima i znanjem, koristeći svoje kamene agregate, proizvode se betoni.Kaming d.d. trenutno zapošljava osamdesettri radnika.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uprava:

  • predsjednik uprave: dipl. ing. Zlatko Korpar – direktor
  • predsjednik nadzornog odbora: dipl.oec. Marko Sekušak
  • rukovoditelj prodaje: ing. Stjepan Dvorski
  • rukovoditelj proizvodnje: dipl. ing. Marijan Bunić
  • rukovoditelj nabave: ing. Josip Mikulčić